شنبه 10 آبان 1399

راهنمای سریع بر خصوصیات اسیدهای‌چرب

 

 در این بحث قصد داریم، نگاهی اجمالی به خصوصیات اسیدهای چرب داشته باشیم.

دو نوع اسید چرب اشباع (پالمیتیک و استئاریک) و چهار نوع اسید چرب غیر اشباع (اولئیک، لینولئیک، لینولنیک، و EPA/DHA) وجود دارند.

 اسیدهای چرب اشباع

C16:0، اسید پالمیتیک: این اسید نشان داده که بیشتر از اینکه میزان شیردهی را زیاد کند چربی شیر را افزایش می‌دهد و معمولاً حدود 50 درصد از مکمل‌های چربی از نوع نمک های کلسیمی را تشکیل می‌دهد.

C18:0، اسید استئاریک: با وجود اینکه مقدار بسیار کمی از اسید استئاریک در جیره دام های شیرده قرار داده می‌شود بیشترین بخش اسیدهای چرب که به روده کوچک می‌رسد، اسید استئاریک است. این پدیده به این دلیل است که اسیدهای چرب محافظت نشده 18:1 (اولئیک)، 18:2 (لینولئیک)، و 18:3 (لینولنیک) از طریق بیوهیدروژناسیون در شکمبه به اسید استئاریک تبدیل می‌شوند.

 غیر اشباع:

C18:1، اسید اولئیک: این اسید هضم پذیری تمامی اسیدهای چرب را از طریق تشکیل میسل تقویت می‌کند. این تقویت به دلیل انرژی افزوده باعث بهبود شیر و شرایط جسمی دام می‌شود. 35 درصد از مکمل‌های چربی محافظت شده از نوع نمک های کلسیمی معمولاً از اسید اولئیک می‌باشند.