جمعه 2 مهر 1400
  • خانه
  • مقالات علمی
  • اسید لینولئیک موجود در جوانه ذرت- اهمیت توجه به متغیّر بودن مقدار آن

اسید لینولئیک موجود در جوانه ذرت- اهمیت توجه به متغیّر بودن مقدار آن. دکتر رنه اسمیت

  من و همکارانم با متخصصین تغذیه و تولیدکنندگان مواد لبنی درباره توازن بهتر اسیدهای چرب در محصولات لبنی جلسات کاری برقرار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یکی از کلیدی‌ترین کارها مدیریت تغییرات اسیدهای چرب است.  برای اینکه اهمیت این کار مشخص شود بهتر است نتایج یک مطالعه موردی را در اختیار شما قرار ‌دهیم:

 یک دامدار از یک‌نفر متخصص تغذیه درخواست کمک کرد. مشکل بوجود آمده این بود که چربی شیر به طور ناگهانی از 7/3 به 1/3 کاهش یافته بود درحالیکه جیره تغییر خاصی نداشت. پس از بررسی‌های اولیه توسط متخصصین تغذیه مشخص شد که جوانه ذرت مورد استفاده از یک شرکت دیگر خریداری شده است.

اول از همه، مقادیر ارزش غذایی جوانه ذرت از کتاب‌ها جمع‌آوری شد تا مشخص شود که مقادیر ترکیبات جوانه ذرت موجود در نرم‌افزار جهت متوازن نمودن جیره صحیح بوده است.

   همانطورکه در جدول بالا مشاهده می‌شود، اگر مقدار اسید لینولئیک که در واقع اسید چرب اصلی می باشد بیش از حد افزایش یابد می‌تواند چالش‌هایی برای چربی شیر بوجود آورد. اگر مقدار اسید لینولئیک 4/53% باشد  در هر کیلوگرم جوانه ذرت 4/39 گرم  اسید لینولئیک وجود دارد. بنابراین، اگر دامدار 6/3 کیلوگرم جوانه ذرت استفاده نماید معادل 143 گرم اسید لینولئیک وارد شکمبه می‌شود.

در مرحله بعدی، نمونه خوراکی که باعث کاهش چرب شیر شده بود آنالیزشد و مشاهده گردید که 292 گرم ( تقریباً دو برابر مقدار اسید لینولئیک موجود در کتاب) وارد شکمبه می‌شود.

در مرحله بعدی، نمونه جوانه ذرت قبلی آنالیز شد. در این جوانه ذرت از حلّال جهت استخراج روغن استفاده شده بود که باعث کمتر شدن مقدار چربی و  اسید لینولئیک نسبت به مقادیر آنها در کتاب شده بود. در واقع، اتفاقی که در شکمبه افتاد این بود که مقدار اسید لینولئیک در شکمبه از 5/63 به 293 گرم افزایش یافته بود که باعث شده بود درصد چربی شیر از 7/3 به 1/3 کاهش پیدا کند.

 پیشنهادها برای کاهش تغییرات اسیدهای چرب

* منابع خوراکی موثر بر تغییرات درصد چربی شیر موجود در جیره بایستی مشخص شود.

* پروتکول های نمونه گیری از جیره کاملاً مخلوط شده و مواد خوراکی مهم تعیین شود تا بتوان فعالانه تر درصدها و مقادیر اسیدهای چرب و سطوح اسید لینولئیک در جیره را کنترل کرد.

* با فروشنده مواد خوراکی خود همکاری کنید تا بتوانید تغییرات مواد خوراکی خود را کاهش دهید. به طور شفاف و واضح اهداف و برنامه های خود را با آنها در میان بگذارید.

  من و همکارانم با متخصصین تغذیه و تولیدکنندگان مواد لبنی درباره توازن بهتر اسیدهای چرب در محصولات لبنی جلسات کاری برقرار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یکی از کلیدی‌ترین کارها مدیریت تغییرات اسیدهای چرب است.  برای اینکه اهمیت این کار مشخص شود بهتر است نتایج یک مطالعه موردی را در اختیار شما قرار ‌دهیم:

 یک دامدار از یک‌نفر متخصص تغذیه درخواست کمک کرد. مشکل بوجود آمده این بود که چربی شیر به طور ناگهانی از 7/3 به 1/3 کاهش یافته بود درحالیکه جیره تغییر خاصی نداشت. پس از بررسی‌های اولیه توسط متخصصین تغذیه مشخص شد که جوانه ذرت مورد استفاده از یک شرکت دیگر خریداری شده است.

اول از همه، مقادیر ارزش غذایی جوانه ذرت از کتاب‌ها جمع‌آوری شد تا مشخص شود که مقادیر ترکیبات جوانه ذرت موجود در نرم‌افزار جهت متوازن نمودن جیره صحیح بوده است.

 

  همانطورکه در جدول بالا مشاهده می‌شود، اگر مقدار اسید لینولئیک که در واقع اسید چرب اصلی می باشد بیش از حد افزایش یابد می‌تواند چالش‌هایی برای چربی شیر بوجود آورد. اگر مقدار اسید لینولئیک 4/53% باشد  در هر کیلوگرم جوانه ذرت 4/39 گرم  اسید لینولئیک وجود دارد. بنابراین، اگر دامدار 6/3 کیلوگرم جوانه ذرت استفاده نماید معادل 143 گرم اسید لینولئیک وارد شکمبه می‌شود.

در مرحله بعدی، نمونه خوراکی که باعث کاهش چرب شیر شده بود آنالیزشد و مشاهده گردید که 292 گرم ( تقریباً دو برابر مقدار اسید لینولئیک موجود در کتاب) وارد شکمبه می‌شود.

در مرحله بعدی، نمونه جوانه ذرت قبلی آنالیز شد. در این جوانه ذرت از حلّال جهت استخراج روغن استفاده شده بود که باعث کمتر شدن مقدار چربی و  اسید لینولئیک نسبت به مقادیر آنها در کتاب شده بود. در واقع، اتفاقی که در شکمبه افتاد این بود که مقدار اسید لینولئیک در شکمبه از 5/63 به 293 گرم افزایش یافته بود که باعث شده بود درصد چربی شیر از 7/3 به 1/3 کاهش پیدا کند.

 پیشنهادها برای کاهش تغییرات اسیدهای چرب:

* منابع خوراکی موثر بر تغییرات درصد چربی شیر موجود در جیره بایستی مشخص شود.

* پروتکول های نمونه گیری از جیره کاملاً مخلوط شده و مواد خوراکی مهم تعیین شود تا بتوان فعالانه تر درصدها و مقادیر اسیدهای چرب و سطوح اسید لینولئیک در جیره را کنترل کرد.

* با فروشنده مواد خوراکی خود همکاری کنید تا بتوانید تغییرات مواد خوراکی خود را کاهش دهید. به طور شفاف و واضح اهداف و برنامه های خود را با آنها در میان بگذارید.