سه شنبه 16 آذر 1400

 چربی در مقابل ذرت-زمان ارزیابی دوباره است. دکتر تام جنکینز

 به دلیل افزایش شدید قیمت ذرت در ماه گذشته مجدداً سوالات سابق درباره بهره وری و سود آوری تامین انرژی جیره کاملاً مخلوط شده توسط انرژی چربی و جایگزینی آن با ذرت و دیگر غلات مد نظر قرار گرفته است.

در این مقاله، مطالبی درباره ارزش انرژی‌زایی منابع چربی و محدودیت های مصرف آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مطلب اول: مزیت انرژی مکمل چربی بر انرژی ذرت چیست؟

مقادیر انرژی خام:  

ذرت:                6/4   مگاکالری در کیلوگرم   

روغن گیاهی:    87/ 8  مگاکالری در کیلوگرم   

  بنابراین، مشاهده می‌شود که مقدار انرژی خام مکمل پودر چربی دو برابر ذرت است. اما بهتر است تا مقادیر انرژی خالص این دو منبع خوراکی با یکدیگر مقایسه شوند:

 مقادیر انرژی خالص:  

ذرت:                85/1     مگاکالری در کیلوگرم   

روغن گیاهی:      66/5    مگاکالری در کیلوگرم   

 بنابراین، مشاهده می‌شود که انرژی خالص مکمل چربی 3 برابر انرژی خالص ذرت است. بنابراین، اگر 454/0 گیلوگرم ذرت با مکمل چربی جایگزین شود 7/1 مگاکالری انرژی دریافتی افزایش یافته و تولید شیر 5/2 تا 7/2 کیلوگرم بهبود خواهد یافت.

انرژی خالص و افزایش تولید شیر به اندازه 5/5 تا 6 پوند خواهد بود.

 مطلب دوم: تمام منابع چربی مقدار انرژی یکسانی ندارند.

 منابع مختلف چربی در دو خصوصیت زیر با یکدیگر متفاوت هستند:

  • ترکیب اسید چرب
  • مقدار اسید چرب

به ترکیب اسید چرب پروفایل هم گفته می‌شود که مخلوطی از اسیدهای چرب (پالمیتیک، استئاریک، اولئیک، لینولئیک، و لینولنیک) می‌باشد. این اسیدهای چرب حاوی انرژی بسیار مشابهی هستند که از 3/9 تا 5/9 کیلوکالری در گرم متغیر است. بنابراین، فارغ از اینکه چگونه این اسیدها را مخلوط کنید، مقدار انرژی این پنج اسید چرب اصلی مشابه خواهد بود.

برخلاف ترکیب، مقدار اسید چرب اثر زیادی بر مقدار انرژی مکمل چربی دارد. هرچه مقدار اسید چرب بیشتر باشد، انرژی هم بیشتر است.

مطلب سوم: افزودن اسید چرب همیشه تراکم انرژی جیره را افزایش خواهد داد، اما لزوماً این افزایش منجر به افزایش تولید شیر نخواهد شد.

چطور ممکن است جایگزینی یک کیلوگرم ذرت با روغن ذرت و تمامی اسیدهای چرب باعث افزایش انرژی بیشتر برای تولید شیر نشود؟ سه حالت در اینجا ممکن است اتفاق بیفتد:

 افزودن چربی به جیره باعث کاهش مصرف ماده خشک شود.

  1. افزودن چربی به جیره باعث کاهش هضم کربوهیدرات در شکمبه شود.
  2. چربی افزوده شده به جیره به خوبی هضم نشود.

 مطلب چهارم: در زمان افزودن مکمل چربی به جیره به مقدار دیگر مواد مغذی جیره هم توجه داشته باشید.

مقدار پروتئین جیره

کربوهیدرات قابل تخمیر

ویتامین‌ها و مواد معدنی