سه شنبه 16 آذر 1400

آنالیز لیپیدها در نهاده‌های دامی. دکتر تام جنکینز

 

عموماً، سه نوع آزمایش برای آنالیز لیپیدها در نهاده‌های دامی وجود دارد:

1.آنالیز کلی چربی‌ها

-شامل درصد اسیدهای چرب می‌شود.

-شامل درصد ناخالصی‌های غیرلیپیدی می‌شود.

 

2.آنالیز عصاره اتری

- چربی اکسترود شده و کلسیمی

-شامل اسیدهای چرب و غیر لیپیدها می‌شود.

 

3.اسیدهای چرب

بهترین نشانگر عملکرد دام

 

این سه نوع آنالیز در هزینه و میزان اطلاعاتی که ارائه می‌دهند با یکدیگر متفاوت می‌باشند. به طور کلی، آنالیز کلی لیپید اقتصادی ترین و آنالیز پروفایل اسیدهای چرب گرانترین نوع آنالیز می‌باشند، و آنالیز عصاره اتری در بین این دو قرار گرفته است.

 

آنالیز کلی لیپید (عصاره اتری) شامل اسیدهای چرب می‌شود. اسیدهای چرب ستون تشکیل دهنده لیپیدها و بخشی که انرژی زیادی در خود دارد می‌باشند. بنابراین، وقتی شما آنالیز لیپید انجام می‌دهید انتظار دارید درباره عناصر حاوی انرژی رژیم و انرژی موجود در بخش اسید چرب به دست آورید.

 

 همچنین، این آنالیز شامل ناخالصی‌های غیر لیپیدی هم می‌شود. بسیاری از این ناخالصی‌های غیر لیپیدی یا انرژی کمی دارند یا اصلاً حاوی انرژی نیستند. ترکیباتی که در عصاره اتری به دست می‌آیند را می‌توان به دو دسته لیپیدی و غیر لیپیدی تقسیم کرد. لیپیدها شامل لیپیدهای غیر گلیسرولی مانند موم‌ها و آلکن‌ها می‌شوند. آنها پوشش دهنده سطح گیاه در مقابل از دست دادن آب و نفوذ پاتوژن‌ها هستند. با این وجود، موم‌ها و آلکن‌ها توسط گاوها هضم نمی‌شوند، بنابراین اگر چه پیوندهای انرژی زا دارند، برای دام حاوی انرژی نمی‌باشند.

انرژی در لیپیدهای گلیسرولی یافت می‌شود. این لیپیدها ترکیبات گلیسرولی هستند که اسیدهای چرب به آنها متصل شده‌اند. عصاره اسیدی-اتری به منظور در برگرفتن نهاده‌های دامی اکسترود شده یا مکمل‌های نمک کلسیم تجاری ابداع شد. دلیلش هم این بود که لیپید به ماده‌ای متصل است که اگر ابتدا توسط اسید آزاد نشود به راحتی قابل استخراج نمی‌باشد.

 

آنالیز نوع سوم آنالیز اسید چرب می‌باشد که شامل ناخالصی‌های غیر لیپیدی نمی‌شود . این آزمایش درباره اسیدهای چربی است که انرژی زیادی در خود دارند و بهترین پیش بینی کننده عملکرد دام ‌می‌باشد.