شنبه 1 آبان 1400

مدیریت اسیدهای‌چرب غیر اشباع

 در اینجا  اسیدهای چرب غیر اشباع و  چگونگی مدیریت آنها برای ارتقای چربی شیر شرح داده شده اند:

 18:1 اسید اولئیک

18:2 اسید لینولئیک

18:3 اسید لینولنیک

 RUFAL (Rumen Unsaturated Fatty Acid Load)، یا مقدار اسید چرب غیر اشباع و فعّال در شکمبه عددی است که دکتر تام جنکینز ابداع کرده و روش ساده‌ایی برای بررسی میزان اسیدهای چرب غیراشباع در رژیم دام شما می‌باشد. RUFAL به مجموع اسیدهای چرب C18:1، C18:2، و C18:3 می‌باشد. اسید چرب C18:1، اثر غیر مستقیم و دو اسید چرب دیگر اثر مستقیم بر چربی شیر می‌گذارند.

 CLA هایی که به شکلی منفی بر چربی شیر اثر می‌گذارند مستقیماً تحت شرایط خاصی از این اسیدهای چرب بوجود می‌آیند. در حقیقت از آنجایی که اسید چرب غیر اشباع 18:2 در تمام محصولات دامی که از ذرت، تخم پنبه، سویا و غیره می‌باشند یافت می‌شود میزان زیادی از این نوع اسید چرب به طور معمول در جیره دام قرار دارد، و اسید چرب غیر اشباع 18:3 کمتری در اختیار دام قرار می‌گیرد.

 بنابراین، اسید چرب غیر اشباع 18:2 مهم‌ترین اسید چربی است که می‌توانیم به شکلی مؤثر برای بهبود چربی شیر مدیریت کنیم. اگر چربی شیر دام شما کم است منابع اسیدهای چرب غیر اشباع 18:2 محافظت نشده را به اندازه 50 گرم کاهش دهید و سپس چربی شیر را اندازه‌گیری کنید. اگر چربی شیر به میزانی است که باید باشد بهتر است هر چند وقت یکبار پروفایل اسید چرب TMR خود را آنالیز کنید تا با سطوح پایه اسید چرب غیر اشباع 18:2 آشنا شوید.

 به طور خلاصه، شما باید منابع اسید چرب غیر اشباع محافظت نشده 18:2 را در جیره دام خود را بشناسید، و سپس منابع چربی‌های محافظت نشده مانند پنبه دانه، غلات Distillers، و نان را با منابع چربی محافظت شده مانند نمک‌های کلسیمی و یا ذرت و سیلاژ ذرت جایگزین کنید تا احتمال بیشتری برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب بوجود آید.