سه شنبه 16 آذر 1400

کدام اسیدهای چرب از موارد ضروری رژیم غذایی هستند و در چه نهاده هایی یافت میشوند؟

دکتر Charlie Staples

اسیدهای چرب زنجیره بلند به عنوان ماده غذایی ضروری برای همه گونه های جانوری شناخته شده اند، اما با این وجود هنوز جیره غذایی که به دقت مقدار این اسیدهای چرب را مشخص کرده باشد برای دام های شیرده مشخص نمی باشد. هدف این کنفرانس توصیف و شناسایی اسیدهای چرب می باشد، و اینکه چه عاملی باعث می شود، وجود این اسیدها در جیره غذایی ضروری شود و پاسخ به این سوال که کدام مواد غذایی منابع مناسب اسیدهای چرب می باشند.

در گذشته، ما توجه کمی به اسیدهای چربی تشکیل دهنده روغن های خام و نقش آنها در متابولیسم طبیعی دام داشتیم. اسیدهای چرب زنجیره بلند اصلی شامل اسید پالمیتیک ، اسید استئاریک ، اسید اولئیک، اسید لینولئیک، و اسید لینولنیک می باشند. اگر سیستم فیزیولوژیک بدن دام قادر به تولید مقادیر مورد نیاز این اسیدهای چرب نباشد که از این بین اسید لینولئیک و اسید لینولنیک جزء اسیدهای چرب ضروری می باشند.
تقریبا تمام مواد غذایی که دام مصرف می کند منشأ گیاهی دارند با توجه به اینکه گیاهان منابعی از اسیدهای چرب هستند، بنابراین همیشه مقادیر کمی اسید لینولئیک و اسید لینولنیک در جیره غذایی آنها موجود می باشد.

 متأسفانه علوفه سبز و ذرت علوفه ای منابع مناسبی برای اسیدهای چرب نمی باشند و تنها 1% تا 3% از ماده خشک آنها را شامل می شوند، اما علوفه سبز حاوی 61% اسید لینولنیک می باشد. علوفه بخش اعظمی از اسیدهای چرب بالاخص اسید لینولئیک خود را وقتی تبدیل به کاه می شود از دست می دهد، اگر کاه به خوبی در سیلو نگه داری شود این روند کاهشی کمتر خواهد بود.

غلات هم درصد کمی اسید چرب در خود دارند (2% تا 3%)، اما منبع غنی برای اسید لینولئیک می باشند (42%-68%).
سویا و تخم پنبه دانه حدوداً 20% اسید چرب و 54% اسید لینولئیک دارند.
روغن تخم کتان حدوداً 20% اسید چرب و 55% اسید لینولنیک دارد.

پیه و چربی حیوانات سرشار از اسیدهای چرب می باشند و حدوداً 90% آنها از اسیدهای چرب تشکیل شده اند. همچنین منبع خوبی برای اسید اولئیک می باشند (41% و 44% به ترتیب).

اسید لینولئیک و اسید لینولنیک باید در رژیم غذایی دام شیرده گنجانده شوند تا به نیازهای تغذیه ای آنها پاسخ دهند و این دو اسید چرب به عنوان پیش ساز برای ساخت سایر اسیدهای چرب زنجیره بلند در سیستم های فیزیولوژیک عمل میکنند.