سه شنبه 16 آذر 1400

  • افزایش تراکم انرژی جیره و امکان جیره نویسی متعادل تر
  • افزایش تولید شیر
  • افزایش چربی و کیفیت شیر
  • بهبود باروری با اثر بر روی بالانس انرژی
  • بهبود باروری با اثر بر روی سطح پروژسترون و افزایش کیفیت تخمک
  • کاهش استرس گرمایی
  • افزایش جذب ویتامینهای چربی
  • حفظ سلامت دام و شرایط بدنی در تعادل منفی انرژی
  • بهبود راندمان تغذیه
  • کاهش گرد و غبار جیره و افزایش کیفیت پلت

کمپانی مهفام دانه تنها نماینده فروش و پخش محصول ®Enercore در ایران می‌باشد.

انرکور® چیست؟